Více informací o aplikacích a možnost stažení získáte po rozkliknutí názvu programu.

Většinu programů je nutno po stažení “odzipovat/odrarovat”.


Převodník úhlů

Pomocí této aplikace jednoduše převedete velikost úhlů ve stupních na radiány a naopak. Je to má první vytvořená aplikace v jazyce C#. Byla naprogramována v jazyce C# v programu Microsoft Visual Studio 2013.

Aktuální verze: 1.0


 Kalkulačka GML

V této kalkulačce můžete sčítat, odčítat, násobit, dělit, počítat s druhou mocninou a odmocninou. Je to má první vytvořená aplikace. Byla naprogramována v jazyce GML v programu Game Maker 8.1

Aktuální verze: 2.1


Download Cleaner

Jednoduchá aplikace vyvinutá v jazyce Batch s příponou .bat. Slouží k vymazání všech souborů a složek ze složky Stažené soubory. Je určena spíše pro veřejné počítače umístěné v knihovnách, kavárnách atd.

Aktuální verze: 1.0 Kalkulačka C#

Není zatím zcela jisté, jaké všechny funkce budou v této kalkulačce. Jisté je, že tam určitě bude klasické sčítání, odčítání, násobení a dělení. Bude naprogramována v jazyce C# ve vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio 2013.  

Aktuální verze: Aplikace je v přípravě.


 Periodická tabulka

Tato aplikace bude napodobovat papírovou Periodickou soustavu prvků. Rozkliknutím daného prvku se o něm dozvíte různé informace. Bude naprogramována v jazyce C# ve vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio 2013.

Aktuální verze: Aplikace je v přípravě.


 Havířov

V této aplikaci se dozvíte různé informace o Havířově, ať už z historie, nebo z dalších okruhů. Bude naprogramována v jazyce C# pomocí vývojového prostředí Microsoft Visual Studio 2013. Uvažuji i o vyvinutí mobilní verze této aplikace, ale to možná až někdy později.

Aktuální verze: Aplikace je v přípravě.